Testy na těhotenskou cukrovku jsou častým předmětem diskuzí vzhledem k těžko interpretovatelným výsledkům a rozdílným nastavením mezi jednotlivými pracovišti. Ale co kdyby existovala možnost, kdy by se riziko jejího vzniku dalo určit jednoduchým krevním testem už v 10. týdnu těhotenství? Vědci NIH/Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development ve své studii naznačují, že to možné je.

Co je to vlastně těhotenská cukrovka?

Těhotenská cukrovka se objevuje pouze v období těhotenství a je důsledkem příliš vysoké hladiny krevního cukru (glukózy). Těhotné ženy, které jí trpí jsou ohroženy vysokým tlakem během těhotenství a roste u nich i riziko nutnosti akutního císařského řezu, protože jejich děti mají většinou abnormálně velkou porodní hmotnost. Mimoto se u těchto matek též zvyšuje i riziko kardiovaskulárních potíží a vzniku diabetu 2. typu ve vyšším věku. Testy na těhotenskou cukrovku se provádějí v období mezi 24. a 28. týdnem těhotenství, pokud se nejedná o ženu spadající do rizikové skupiny (např. ženy trpící obezitou).

Lze těhotenskou cukrovku diagnostikovat stejně, jako diabetes 2. typu?

Pro identifikaci znaků těhotenského diabetu v prvním trimestru těhotenství testovali vědci využití detekce glykovaného hemoglobinu (HbA1c* test) užívané k diagnostice diabetu 2. typu, nikoli však ke screeningu těhotenské cukrovky. Tento test určuje průměrnou hladinu glukózy v krvi v uplynulých 3-4 měsících na základě množství glukózy nahromaděné na povrchu červených krvinek. Existuje několik studií zkoumajících, zda by zmíněný test mohl pomoci s diagnostikou těhotenské cukrovky, ale tyto studie byly omezeny pouze na ženy, které již byly ve vysoce rizikové skupině.

Autoři této studie analyzovali záznamy rozsáhlé studie obsahující data více než 2000 nízkorizikových těhotných žen z 12 amerických klinik (NICHS Fetal Growth Study), která probíhala v letech 2009-2013. Porovnávali výsledky HbA1c testu 107 žen, u kterých se později rozvinula těhotenská cukrovka, s testy 214 žen, u kterých se cukrovka nerozvinula. Většina žen absolvovala test ve 4 intervalech během těhotenství:

  • raný (8.-13. týden),
  • střední (16.-22. týden a 24.-29. týden)
  • pozdní (34.-37. týden).

Hladina glykovaného hemoglobinu se během těhotenství měnila u obou pozorovaných skupin (pokles během středního intervalu, zvýšení během pozdního intervalu). Ženy, u nichž se cukrovka rozvinula, měly vyšší hladinu glykovaného hemoglobinu v porovnání s ženami, u nichž se cukrovka nerozvinula. Každé zvýšení hladiny glykovaného hemoglobinu o desetinu procenta v časném intervalu zvyšovalo riziko vzniku cukrovky o 22 %.

Co studie přinesla?

Výsledky studie naznačují, že by test na glykovaný hemoglobin potenciálně mohl významně pomoci identifikovat i nízkorizikové ženy již v rané fázi těhotenství. Dle autorů je třeba ještě provést další testování. Zároveň je třeba zjistit, zda snížení glykovaného hemoglobinu změnou životního stylu, ať už v časném těhotenství nebo před těhotenstvím, může snížit riziko vzniku nemoci.


* HbA1c = glykovaný hemoglobin, tj. látka, která vzniká v organismu reakcí mezi hemoglobinem (červené krevní barvivo) a glukózou (krevní cukr)

oddělovač

Reference

Stefanie N. Hinkle, Michael Y. Tsai, Shristi Rawal, Paul S. Albert, Cuilin Zhang. HbA1c Measured in the First Trimester of Pregnancy and the Association with Gestational Diabetes. Scientific Reports, 2018; 8 (1) DOI: 10.1038/s41598-018-30833-8.