Složení ústní mikroflóry dětí je důležitým zdravotním faktorem a její změny mají dopady na nemoci a infekce v časném životě dítěte. Ústní mikroflóra dospělého je stabilní, zatímco u novorozenců je velice dynamická a je náchylná na způsob jakým se dítě stravuje několik prvních měsíců života. Bylo prokázáno, že mateřské mléko a dětské sliny mají důležitou roli v jejím utváření.

Na co vědci přišli?

Tým Dr. Emmy Sweeney ve svých studiích zjistil významné rozdíly v ústní mikroflóře dětí kojených a krmených umělým mlékem. Zároveň vědci zaznamenali i zvýšenou aktivitu imunitního systému následující po smíchání mateřského mléka a slin dítěte.

Výsledky studie ukazují, že kombinace slin kojených novorozenců a mateřského mléka vede k uvolnění antimikrobiálních složek, které pomáhají tvořit bakteriální mikrobiom v dětských ústech. Mateřské mléko obsahuje vysokou hladinu enzymu zvaného xantinoxidáza, který působí na dvě složky nacházející se v dětských slinách. Následkem těchto reakcí se uvolňuje peroxid vodíku. Ten aktivuje laktoperoxidázový systém, který produkuje další složky s antibakteriální aktivitou schopné regulovat růst mikroorganismů. Vědci vystavili kombinaci mateřského mléka a slin řadu mikroorganismů. Jejich růst byl okamžitě inhibován po dobu až 24 hodin bez ohledu na to, zda se jednalo o patogeny či prospěšné mikroby.

Jaké jsou závěry studie?

Z výsledků je patrné, jak moc je důležitá interakce mateřského mléka a dětských slin. Toto zjištění je zásadní i pro děti nedonošené či nemocné, které jsou krmeny jinak než mateřským mlékem. Nedochází u nich ke vzniku ochranných antibakteriálních látek uvolňovaných během kojení a jsou tedy více ohroženy možnými infekcemi a komplikacemi s nimi spojenými.

Autoři studie uvádí, že další vědecké skupiny prokázaly zachování aktivity peroxidu vodíku v pH podobném pH dětského žaludku. Na základě těchto výsledků vyslovili teorii, že by antimikrobiální aktivita, která byla zaznamenána v ústech dítěte, mohla pokračovat přes žaludek až do dětského střeva.

oddělovač

Reference

Sweeney E. L., Al-Shehri S. S., Cowley D. M., Liley H. G., Bansal N., Charles B. G., Shaw P. N., Duley J. A., Knox C. L. The effect of breastmilk and saliva combinations on the in vitro growth of oral pathogenic and commensal microorganisms. Scientific Reports, 2018; 8 (1). DOI:10.1038/s41598-018-33519