WHO doporučuje konzumaci méně než 2 gramů sodíku denně (1 lžička soli) jako preventivní opatření proti kardiovaskulárním nemocem, ale doposud neexistovala spolehlivá data, že tyto snížené hladiny zlepšují zdraví jedince. Navíc je dané doporučení založeno na individuálních datech z krátkodobých studií zaměřujících se na krevní tlak, chybí tedy přesvědčivá data spojující nízký příjem sodíku a snížený výskyt kardiovaskulárních příhod z větších studií.

Copak ti vědci tedy zjistili?

V srpnu 2018 byla publikována v časopise Lancet velká mezinárodní studie, na níž se podíleli vědci z 21 zemí světa – studie sledovala 94.000 lidí ve věku 35-70 let v průměru 8 let. Ukázala, že pro valnou většinu jedinců konzumace sodíku nezvyšuje riziko kardiovaskulárních obtíží a infarktu vyjma komunit, ve kterých je průměrný příjem sodíku větší než 5 gramů za den (= 2,5 lžičky soli). Tento příjem překoná v rozvinutých zemích méně než 5 % jedinců. A i u těchto lidí lze riziko zdravotních obtíží fakticky eliminovat zlepšením jejich jídelníčku doplněním ovoce, zeleniny, mléčných výrobků a jiné stravy bohaté na draslík.

Kde všude studie probíhala?

Do výzkumu byly zahrnuty tyto země: Argentina, Bangladéš, Brazílie, Čína, Filipíny, Chile Indie, Írán, Jižní Afrika, Kanada, Kolumbie, Malajsie, Pákistán, Polsko, Saudská Arábie, Spojené Arabské Emiráty, Švédsko, Tanzánie, Turecko, a Zimbabwe. 

Pouze v komunitách s příjmem sodíku vyšším než 5 gramů denně zjistili autoři přímou souvislost mezi příjmem sodíku a kardiovaskulárními problémy. Čína pak byla jedinou zemí, kde 80 % komunit konzumovalo více než 5 gramů sodíku denně. V jiných zemích se dávka pohybovala mezi 3 a 5 gramy (tj. 1,5-2,5 lžičky soli).

Na co se přišlo?

Hlavní kardiovaskulární problémy včetně úmrtí byly sníženy v komunitách se zvýšeným příjmem draslíku, který se nachází v ovoci, zelenině, mléčných výrobcích, ořeších či luštěninách. Nebyla získána žádná dostatečně přesvědčivá data potvrzující, že lidi s průměrným příjmem sodíku potřebují jeho hladinu snižovat pro prevenci srdečních nemocí a infarktu.

oddělovač

Reference

Mente A., O’Donnell M., Rangarajan S., McQueen M., Dagenais G., Wielgosz A., Lear S., Ah S.T.L., Wei L., Diaz R., Avezum A., Lopez-Jaramillo P., Lanas F., Mony P., Szuba A., Iqbal R., Yusuf R., Mohammadifard N., Khatib R., Yusoff K., Ismail N., Gulec S., Rosengren A., Yusufali A., Kruger L., Tsolekile L.P., Chifamba J., Dans A., Alhabib K.F., Yeates K., Teo K., Yusuf S. Urinary sodium excretion, blood pressure, cardiovascular disease, and mortality: a community-level prospective epidemiological cohort study. Lancet 2018;392(10146):496-506. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31376-X