Vědecké studie ukazují, že se složení mateřského mléka liší podle toho, je-li kojenec ženského nebo mužského pohlaví. U řady savců včetně člověka má mateřské mléko produkované pro potomka ženského pohlaví tendencí mít nižší obsah tuků a bílkovin než mateřské mléko produkované pro mužské potomky – na druhou stranu se ale pro ženské potomky produkuje mléka větší množství (1, 2, 3).

Savčí samice vkládají do reprodukce obrovské množství energie – nejvíce energetických zásob padne na laktaci a schopnost ji udržet značně ovlivňuje zdravotní stav matky (3). Především velmi mladé matky, které otěhotní krátce po období adolescence, jsou v nevýhodě. Mají totiž menší tělesné zásoby dostupné pro laktaci a jejich tělo musí volit kompromis mezi investicí do reprodukce a vlastním růstem. Výzkum tvorby mateřského mléka na makacích ukazuje, že existují značné rozdíly mezi matkami, jak v obsahu energie v mléce, tak v množství produkovaného mléka. Prvorodičky měly méně tělesných zdrojů dostupných pro laktaci než vícerodičky a jejich laktace byla nižší. Matky synů tvořily mléko o vyšší energetické hodnotě, ale nižším množství.

Existuje řada hypotéz, jak matka „investuje“ do svých synů a dcer, studií na toto téma je však málo a jsou limitovány relativně malým množstvím vzorků. Doposud bylo vědci publikováno ovlivnění tvorby mléka pohlavím plodu u kopytníků (4), hlodavců (5), primátů včetně lidí (6-9) či vačnatců (10). Tým prof. Hinde z Arizonské univerzity se touto otázkou zabýval a ukázal, že pohlaví plodu ovlivňuje kapacitu mléčné žlázy tvořit mateřské mléko v průběhu laktace (2). Ve studii byly jako modelový organismus využity krávy a bylo prokázáno, že preferují dcery, pro něž produkují větší množství mléka než pro syny. Navíc se zjistilo, že pohlaví prvorozeného potomka ovlivňuje tvorbu mléka v následném těhotenství. Výsledky studie tedy prokazují, že plod v děloze dokáže přesně „naprogramovat“ funkce mateřské mléčné žlázy. Je známo, že výživové a endokrinní podmínky v děloze mají výrazné a dlouhotrvající efekty na potomky, ale doposud je velmi málo dat objasňujících vlivy potomků na matku.

oddělovač

Reference

Fujita M, Roth E, Lo Y.J., Hurst C, Vollner J, Kendell A. In poor families, mothers’ milk is richer for daughters than sons: a test of Trivers-Willard hypothesis in agropastoral settlements in Northern Kenya. Am J Phys Anthropol. 2012; 149(1):52-9.
Hinde K, Carpenter AJ, Clay JS, Bradford BJ. Holsteins Favor Heifers, Not Bulls: Biased Milk Production Programmed during Pregnancy as a Function of Fetal Sex. PLoS One 2014; 9(2):e86169.
Hinde K. Richer milk for sons but moremilk for daughters: Sex-biasedinvestment during lactationvaries with maternallifehistory in rhesusmacaques. Am J Hum Biol 2009; 21(4):512-9.
Landete-Castillejos T, García A, López-Serrano FR, Gallego L. Maternal quality and differences in milk production and composition for male and female Iberian red deer calves (Cervus elaphus hispanicus). Behav Ecol Sociobiol 2005; 57(3):267–274.
Koskela E, Mappes T, Niskanen T, Rutkowska J. Maternal investment in relation to sex ratio and offspring number in a small mammal–a case for Trivers and Willard theory? J Anim Ecol 2009; 78(5): 1007–1014.
Hinde K. First-time macaque mothers bias milk composition in favor of sons. Curr Biol 2007; 17(22): R958–R959.
Fujita M, Roth E, Lo YJ, Hurst C, Vollner J, et al. (2012) In poor families, mothers’ milk is richer for daughters than sons: A test of Trivers–Willard hypothesis in agropastoral settlements in Northern Kenya. Am J Phys Anth 149(1): 52–59.
Powe CE, Knott CD, Conklin-Brittain N. (2010) Infant sex predicts breast milk energy content. Am J Human Biol 22(1): 50–54.
Thakkar SK, Giuffrida F, Cristina CH, De Castro CA, Mukherjee R, Tran LA, Steenhout P, Lee le Y, Destaillats F. Dynamics of human milk nutrient composition of women from Singapore with a special focus on lipids. Am J Hum Biol 2013; 25(6):770-9.
Robert KA, Braun S. Milk composition during lactation suggests a mechanism for male biased allocation of maternal resources in the tammar wallaby (Macropus eugenii). PloS One 2012; 7(11): e51099.