Preklinické studie na hlodavcích a primátech a epidemiologické studie na lidech naznačují, že aktivace imunitního systému matky mění vývoj systému mozkových obvodů a chování potomka a vystavuje ho riziku vzniku psychiatrických poruch. Tato pozorování byla podpořena i článkem Dr. Bradley S. Petersona, ředitele Institute for the Developing Mind (oddělení pediatrie Dětské nemocnice v Los Angels), v časopise Journal of Neuroscience. Spolu s kolegy prokázali, že aktivace imunitního systému těhotné matky může ovlivnit vývoj mozku jejího dítěte. Existuje mnoho spouštěčů, které mohou imunitní systém zapnout, např. infekce, stres nebo alergie.

Jak studie probíhala?

Do studie bylo zahrnuto celkem 36 mladých dívek ve věku 14-19 let ve druhém trimestru těhotenství ohrožených díky svému nízkému věku vysokému riziku psychosociálního stresu a následnému vzniku zánětu v těle. Autoři studie sledovali ve třetím trimestru v jejich krvi hladiny molekul spojených se zánětlivými procesy a zároveň i srdeční činnost dítěte, která je úzce spjata s vývojem jeho nervového systému. Krátce po porodu byla u dětí udělána funkční magnetická rezonance. Výsledky ukázaly významné změny ve specifických oblastech mozku zodpovědných za filtrování podnětů přicházejících do mozku a rozlišujících jejich důležitost. Narušení těchto významových sítí je spojeno s vývojem psychiatrických onemocnění (např. schizofrenie, autismus). 14 měsíců po porodu byly u dětí hodnoceny jejich motorické schopnosti, jazykový vývoj a chování. Mezi skupinou dětí matek se zvýšenými hladinami prozánětlivých molekul a skupinou matek s neaktivovaným imunitním systémem byly významné rozdíly.

Co z toho plyne?

Studie Dr. Petersona jako první spojuje aktivaci imunitního systému matky s krátkodobým i dlouhodobým vlivem na vývoj mozku a chování dítěte. Získaná data umožňují najít cestu, jak tomuto předejít a zajistit, aby se děti vyvíjely nejzdravější možnou cestou od těhotenství až do dospělosti.

oddělovač

Reference

Marisa N. Spann, Catherine Monk, Dustin Scheinost, Bradley S. Peterson. Maternal immune activation during the third trimester is associated with neonatal functional connectivity of the salience network and fetal to toddler behavior. The Journal of Neuroscience, 2018; 2272-17. DOI:10.1523/JNEUROSCI.2272-17.2018